माणसाच्या डोक्यात “हे” बटन आहे जे दाबलं कि पटकन खरेदी होते

1,177 Views“माणसाच्या डोक्यात “हे” एक बटन आहे जे दाबलं कि पटकन खरेदी होते” .. 📌 माणसाचा मेंदू किचकट अवयव आहे, ज्याप्रमाणे मनुष्य अवकाशात ग्रहताऱ्यांच्या शोधतोय,त्याचप्रकारे नेमका आपला मेंदू बनलाय कसा?तो कसे निर्णय…

Read More